Штампана и писана слова Хх и Жж

Штампана и писана слова Чч и Ћћ

1.Ко се возио тамвајем?

2.Где је дечак седео?

3.Ко је ушао у трамвај?

4.Да ли су сва седишта била заузета?

5.Шта је Горан урадио?

6.Шта је бака урадила?

7.Наведи Горанове особине.

 

Штампано и писано слово Бб

Штампана и писана слова Кк и Дд

Читам ћирилицу

 

Штампана и писана слова Зз и Вв

Штампана и писана слова Гг и Пп

Ко шта ради?

Шта је смешно

*Повежи и препиши.