Ој Мораво,ој Мораво

Чобан тера овчице

Ја осејах лан

Ја посејах лубенице